Ахмадын зориулалттай амралт, рашаан сувилал цэсний мэдээллүүд